• بخش های پایگاه
 •  

   

  هیئت تحریریه  فصلنامه بین المللی علوم زبان پژوهشی و تحلیلی چهار زبانه زبانشناس

   

  دکتر محمد رضا راشد استادیار زبان وادبیات فارسی

  دکتر محمد بارانی دانشیار زبان وادبیات فارسی 

  دکتر مریم جهانتیغ دانشیار زبان وادبیات عرفانی

   

  دکتر محب علی آبسالان استادیار زبان وادبیات عرفانی

  دکتر  رضا اشرف زاده استاد زبان وادبیات فارسی 

  دکتر کرمعلی قدمیاری استادیار زبان وادبیات فارسی

   

  دکتر مهدی محمد نیا استاد زبان فرانسه، زبانشناسی همگانی 

  دکتر محمد علی غلام نژاد استاد زبان وادبیات فارسی و استاد آموزش فارسی به بیگانگان

  دکتر شهر زاد ماکوئی استاد زبان و ادبیات فرانسه، متخصّص زبان ترکی

  دکتر آنت آبکه استاد زبان و ادبیات فرانسه، متخصّص زبان ارمنی

   

  سید حیدر بیات پژوهشیار ادبیات فارسی، ادبیات ترکی و ادبیات عرب

  الله وردی آذری نجف آباد دکتر در علوم زبان: زبانشناسی و آواشناسی همگانی، متخصّص روش های سمعی و بصری، زبان آموزی زبان فارسی و فرانسه، پدید آورنده کتاب های آموزش زبان های فارسی و فرانسه و عربی، نویسنده و مترجم ادبیات کودکان و نو جوانان و متخصّّص آموزش زبان زبان های زنده: ترکی، عربی، فرانسه و فارسی

  ۰۹ آذر ۱۳۹۰
  دیدگاه‌ها برای فصلنامه “زبانشناس” هیئت تحریریه زبان های فارسی، ترکی، عربی و فرانسه بسته هستندنظرات